Setelah PPK tiba di rumah, langsung membersihkan diri. Setelah itu bisa langsung memimpin Ibdat penerimaan abu dan Sakramen Maha Kudus di rumah.

Di rumah sudah disiapkan altar kecil daengan salib duduk, lilin , piksis berisi SMK dan cawan kecil untuk tempat abu.

P : Dalam nama Bapa (+) dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Semoga Allah berkenan memperhatikan kita yang siap memasuki Mas Prapaskah yang suci ini.
U : Amin

P : Saudara-i anggota keluarga, sekarang kita hendak mengadakan upacara pemberian abu, yang menjadi tradisi kita pada permulaan Masa Prapaskah ini.

Menerima abu ini berarti : kita bersedia untuk bertobat, berjanji kepada Tuhan untuk mengamalkan saat suci ini dengan mati raga, puasa , pantang , banyak berdoa dan melakukan kegiatan amal.

Marilah kita berdoa dengan rendah hati kepada Tuhan, Bapa kita, agar Ia berkenan memberkati kita yang hendak menerima abu ini.

(Hening)

P :Marilah kita berdoa :
Allah yang Maharahim, Engkau berkenan bila kami merendahkan diri dan Engkau menyayangi kami bila kami bertobat. Sudilah Engkau hadir bersama kami dalam penerimaan abu ini.
Berkatilah kami semua yang akan ditandai dengannya.

Semoga abu yang kami terima ini menjadi semangat tobat kami. Dan semoga puasa serta pantang yang hendak kami jalankan ini menyucikan hati dan menguatkan kehendak kami untuk senantiasa mengarahkan diri kepada-Mu.
Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.
U : Amin

PPK kemudian menaburkan abu ke kepala setiap orang dalam keluarga sambil berkata :

P : Bertobatlah dan percayalah kepada Inil.
U : Amin

PPK lalu mencuci tangan dengan bersih dan mempersiapkan diri untuk menerima SMK Kepada anggota keluarga.

P ” Marilah bersama-sama kita berdoa

“Doa kerinduan Bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi”

Aku menyembah-Mu ya Yesusku
Amu memuji-Mu, ya Yesusku
Aku merindukan-Mu, ya Yesusku
Aku ingin mengabdi-Mu lebih setia, ya Yesusku
Aku ingin mengampuni saudaraku lebih sungguh, ya Yesusku
Aku ingin mengenal diriku, supaya makin layak dihadapanMu, ya Yesusku
Pandanglah aku, ya Yesusku, Engkau kekuatan dan hiburanku
Pandanglah aku, ya Yesusku, Engkau peneguh langkah hidupku
Kehadiran-Mu dalam sakramen Maha Kudus, memancarkan kasih setia yang tiada batasnya.
Aku mempercayakan hidupku pada kehendak dan kehadiran-Mu.
Amin

PPK lalu melanjutkan :

P : Anak Domba Allah.
U: Yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami.
P : Anak Domba Allah.
U: Yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami.
P : Anak Domba Allah.
U: Yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai.
P : Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang menyantap Sakramen Maha Kudus saat ini.
U : Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

PPK selanjutnya membagikan komuni dengan mengatakan :

P : Tubuh Kristus
U : Amin

Doa Penutup

P : Marilah kita berdoa (Hening)

Allah Bapak Maha Pengasih, kami bersyukur kepadaMu atas perjumpaan dengan Dikau pada awal Prapaska ini.

Semoga masa suci ini kami jalankan dengan tulus hati, sehingga nanti, pada akhir masa Puasa, kami diperkenankan merayakan misteri Paska dengan pantas dan gembira hati.

Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.

U : Amin

P : Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
(PPK membuat tanda salib umum seperti awam pada umumnya)

U : Amin

***