DIMASA PANDEMI COVID 19, RM SUSILO ALOYSIUS WIJOYO, PR MENCIPTAKAN LAGU “MARI AMALKAN PANCASILA” dalam rangka doa bersama untuk Bangsa Indonesia.

MARI AMALKAN PANCASILA

Kita percaya Tuhan Yang Maha Esa
Kita mengasihi sesama manusia
Kita bersatu dalam keragaman
Kita musyawarah dalam persaudaraan
Kita adil bersama
bagi seluruh rakyat Indonesia

Mari amalkan Pancasila
Dalam kehidupan bernegara
Mari amalkan Pancasila
Dalam kehidupan yang nyata
Mari amalkan Pancasila
Rumah kita bersama
Rumah cinta bersama
Bangsa Indonesia