MALAM PASKAH
TIRAKATAN KEBANGKITAN TUHAN
Sabtu, 11 April 2020 pukul 17:00 dan 19:00

Bapak/Ibu/Saudara/i terkasih dalam Kristus, di manapun berada. Selamat mengikuti Perayaan Live Streaming Vigili Paskah, malam berjaga
bagi Tuhan, dari Gereja Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Paroki Katedral Jakarta.

I. UPACARA CAHAYA (SEDERHANA)

(Tanpa lagu pembuka. Lilin Paskah 2020 sudah siap di depan altar dengan lima biji dupa tertancap, namun belum dinyalakan. Saat lektor membaca pengantar, imam sudah siap di depan altar untuk memulai perayaan)

TANDA SALIB
I : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U : Amin
I : Semoga Tuhan memandang, menunjukkan kerelaan hati-Nya, dan memberikan damai sejahtera kepada Saudara sekalian.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

Salam dan Kata Pembuka
Pada malam ini, kita akan merayakan vigili (malam berjaga) bagi Tuhan. Kita sebagai umat beriman diundang untuk bersikap sebagaimana orang-orang yang menantikan Tuhan bila Ia kembali, dengan harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Semoga cahaya yang Ia pancarkan terus dapat menemani langkah hidup kita dalam peziarahan ini.

Imam menyulut lilin paskah sambil berkata:
I : Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan dari hati dan budi kita.
Salah satu imam mengangkat lilin Paskah. Imam selebran melagukan Kristus Cahaya Dunia:

Kristus Cahaya Dunia (PS 513a)

Salah seorang imam sudah siap di mimbar untuk melagukan pujian paskah. Imam yang lain kembali ke tempat duduk.

PUJIAN PASKAH
(dinyanyikan dua bait)
I : Bersoraklah, para malaikat di surga
Elukanlah Kristus, raja di raja
Pujilah kemenangan jaya
Gemakanlah bunyi nafiri.

I : Bergiranglah umat seluruh dunia
Terhalaukan kegelapan dosa;
Bersinar cahaya ilahi
Yesus Kristus, junjungan kita.

U :Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira
Bagi Kristus yang menebus kita;
Bersyukurlah kepada Allah
Kita bangkit bersama Kristus.
(dibacakan)

I :  Tuhan sertamu
U : Dan sertamu juga.
I : Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U : Sudah kami arahkan.
I : Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
U : Sudah layak dan sepantasnya.

I :
Sungguh layak dan sepantasnya,
Kami kidungkan dengan bulat hati, madah pujian bagi Bapa, Allah yang Mahakuasa, dan bagi Putra-Nya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan
kami. Yang sebagai pengganti kami, telah melunasi hutang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hati-Nya menghapus surat hutang dosa kami.
Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umat-Nya sudah ditandai
dengan darah-Nya.
Pada malam ini, Bapa telah menghantarkan bani Israel dari Mesir melalui dasar laut Merah yang sudah dikeringkan.
Pada malam ini, Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kubur-Nya.
Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan
diterima ke dalam Gereja yang kudus.

I :
Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami ! Tak ternilai cinta kasih-Nya : untuk menebus para hamba, Bapa serahkan Putra Nya sendiri.
Bahwasanya perlu dosa Adam, untuk memperoleh Kristus, yang dengan wafatNya meniadakan dosa itu.
Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita Penebus yang demikian ini! Sungguh berbahagia malam ini, yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani

Sungguh berbahagia malam ini, yang menghubungkan kembali Surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia.

(dinyanyikan)
I :
Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, memulihkan kesucian bagi yang jatuh, menghibur yang
berduka cita, menghalau kedengkian, memupuk kerukunan, dan menundukkan keangkuhan.
Semoga lilin ini, yang diberkati demi perhormatan-Mu Bapa pada malam ini, bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya
digabungkan dengan sinar kejora, dengan bintang kejora sejati itu, yakni Yesus Kristus yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari
alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahaya-Nya.
Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup berdaulat kini dan sepanjang masa.
U :
Amin, Amin, Amin.

II. LITURGI SABDA
BACAAN PERTAMA
Pembacaan dari Kitab Keluaran (Kel 14:15-15:1)
Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, “Mengapa engkau berseru-seru demikian kepada-Ku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah kering. Dan sementara itu Aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel.
Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, Aku akan menyatakan kemuliaan-Ku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa Aku ini Tuhan, apabila Aku menampakkan kemuliaan-Ku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang
berkuda.”
Kemudian bergeraklah Malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka; dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka.
Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel.
Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu
Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering; sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti semua orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu.

Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau-balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, “Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir!” Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, “Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka.” Musa mengulurkan tangannya ke atas laut; maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir Iari menuju air itu.

Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan; mereka percaya kepada Tuhan dan Musa, hamba-Nya.
Demikianlah Sabda Tuhan
U :  Syukur kepada Allah

Mazmur Tanggapan
Ulangan: Bersyukurlah kepada Allah, karena kekal kasih setia-Nya.

 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kekal kasih Allah. Pada Allah segala dewata, kar’na kekal kasih Allah. Pada Tuhan segala penguasa,
  kar’na kekal kasih Allah.
 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena kekal kasih Allah. Pembebas kita dari penindas, kar’na kekal kasih Allah. Dan segala makhluk diberi-Nya makan, kar’na kekal kasih Allah.

Lilin altar mulai dinyalakan.

MADAH KEMULIAAN
Dinyanyikan secara meriah. Lonceng dibunyikan.

DOA PEMBUKA
I :
Ya Allah, Engkau menyemarakkan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam Gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U : Amin.

BACAAN EPISTOLA
Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma (Rom 6: 3-11)

Saudara-saudara, kita semua, yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan
bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya, seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh
kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.

Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia-lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh-dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi; maut tidak berkuasa lagi atas Dia! Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan
U : Syukur kepada Allah.

Bait Pengantar Injil (PS 867)
Ulangan: Alleluya, Alleluya, Alleluya.
Dinyanyikan tiga kali. Modulasi. Sesudah itu dinyanyikan lagu Terpuji Sang Kristus.

Terpuji Sang Kristus (MB 425)

 1. Terpuji Sang Kristus, kar’na maut terkalahkan.
  Terpuji Sang Kristus, kar’na kami dihidupkan.
  Pada-Mulah syukur kami ucapkan, karna kami Kauslamatkan.
 2. Terpuji Sang Kristus, kar’na melimpahkan rahmat.
  Terpuji Sang Kristus, kar’na menyatukan umat.
  Pada-Mulah syukur kami ucapkan, kar’na kami Kaubebaskan.

BACAAN INJIL
I : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius (Mat 28:1-10)
U : Dimuliakanlah Tuhan.

Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.

Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, “Janganlah kamu takut! Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakan-Nya.

Mari, lihatlah tempat Ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakannya kepadamu.” Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar.

Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata: “Salam bagimu.”

Mereka mendekati-Nya, memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya. Maka kata Yesus kepada mereka: “Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku.”
Demikianlah Injil Tuhan.
U : Terpujilah Kristus.

HOMILI
SYAHADAT/AKU PERCAYA
DOA UMAT
I : Kebangkitan Kristus merupakan tanda bahwa Allah senantiasa berkenan kepada Sang Putra. Maka bersama Kristus yang telah bangkit, marilah kita memuji Allah dengan berdoa:

L : Ya Bapa, lewat kata dan tindakan, Putra-Mu telah menunjukkan wajah kerahiman-Mu secara nyata. Semoga kami dapat semakin peka akan pengalaman kerahiman-Mu dan menghadirkannya dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon:
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

L : Ya Bapa, ketika bumi dan segala isinya Kauciptakan, segalanya baikadanya. Semoga kami senantiasa bertekun menjaga keutuhan alam ciptaan-Mu dan turut serta memulihkan keindahan ciptaan-Mu. Marilah kita mohon:
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan

L : Ya Bapa, sertailah sesama yang kini mengalami kesulitan untuk mengusahakan kebutuhan-kebutuhan pokok dan sesama yang sedang menghadapi kesulitan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Semoga kami setia menjadi sahabat Putra-Mu yang punya hati pada keprihatinan mereka, sebagaimana Dia telah Kaubangkitkan untuk menopang kelemahan kami. Marilah kita mohon:
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan
(Hening Sejenak)

I : Allah Bapa yang Mahabaik, dengan kebangkitan Putra-Mu, kami Kaulahirkan kembali sebagai manusia baru yang rindu akan kebenaran dan keadilan-Mu. Semoga kami tumbuh dalam kesetiaan sebagai sahabat Kristus di bumi ini, kini dan sepanjang masa.
U : Amin.

III. LITURGI EKARISTI
Lagu Persiapan Persembahan: Nyanyian Baru Angkatlah (Ps. 530)
Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang; yang disalibkan dan wafat sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia
Janganlah takut hatimu sebab tlah bangkit Tuhanmu; Ingatlah akan sabdaNya ketika di Galilea, sesudah TuhanMu wafat tentulah bangkit mulia

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I :
Allah Bapa kami, Kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Anak Domba Paskah yang telah dikorbankan. Semoga
kebangkitan Kristus memberi kami kekuatan dan membangkitkan kami pula untuk dengan iman yang mantap menyongsong masa depan yang
cerah. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin.

PREFASI PASKAH 1
KUDUS
DOA SYUKUR AGUNG
BAPA KAMI
DOA DAMAI
ANAK DOMBA ALLAH
KOMUNI

Doa Komuni Batin
Yesus-ku, aku percaya,
Engkau sungguh hadir dalam Sakramen Mahakudus.
Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya,
dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku.
Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam Sakramen Ekaristi,
datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku.
Seolah-olah Engkau telah datang, Aku memeluk-Mu
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepada-Mu;
jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu.
Amin.

DOA SESUDAH KOMUNI
I : Marilah berdoa:
Allah Bapa, sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kauanugerahkan kepada kami kini dan selanjutnya melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Curahkanlah Roh cinta kasih-Mu kepada kami dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai sehati sejiwa sebagai umat kesayangan-Mu. Demi Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan Pengantara kami.
U : Amin.

V. RITUS PENUTUP
UCAPAN TERIMA KASIH
BERKAT MERIAH PASKAH DAN PENGUTUSAN
I : Tuhan sertamu.
U : Dan sertamu juga.
I  :  Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah Bapa yang Mahakuasa memberkati Saudara dan melindungi Saudara dari segala bahaya dosa.
U : Amin.

I : Semoga Allah Putra, yang memulihkan hidup Saudara lewat kebangkitan-Nya, memenuhi hati Saudara dengan karunia-karunia abadi.
U : Amin.
I : Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, Saudara diantar Allah Roh Kudus memasuki pesta sukacita abadi.
U : Amin.
I : Dan semoga Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Mahakuasa: Bapa † dan Putra dan Roh Kudus.
U : Amin.
I : Perayaan Ekaristi sudah selesai. Alleluya. Alleluya
U : Syukur kepada Allah. Alleluya. Alleluya

Lagu Penutup: Kristus Bangkit (PS. 524)
Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan
Yang jahat dikalahkan-Nya, mari kita wartakan
Maut dihancurkan-Nya, Kristus pemenang jaya