Surat Gembala Mengawali Tahun Persatuan 2018 oleh Mgr. Ignatius Suharyo
Kita Bhinneka – Kita Indonesia
(Disampaikan sebagai pengganti khotbah, pada Perayaan Ekaristi Hari Raya Penampakan Tuhan, Sabtu/Minggu, 6/7 Januari 2018)